Nesąžiningi kontrolieriai Spausdinti
rugsėjo 05, 2008

Kyšiai.lt nuotr.Kyšiai.lt gavo pranešimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į, anot pranešėjos, įsisenėjusią problemą, kai viešojo transporto kontrolieriai baudas ima „į kišenę“.

Pasak pranešėjos, ši schema labai populiari ir Vilniaus viešajame transporte. Bilietus tikrinantys kontrolieriai „pagavę“ pažeidėjus, t. y. be bilieto, ar, pavyzdžiui, be studento pažymėjimo važiavusiems žmonėms neduoda jokio kvito, o tiesiog liepia pinigus sumokėti vietoje ir juos pasiima sau.

Informacija perduoda Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Forumas | Peticija | Pranešk apie kyšį
  Komentarai (4)
Autorius Kristi, 29-11-2015 07:23
Andriau, aš nekeadtinu neigti, kad esu jauna ir ideaadlistė, tačiau ne visiška sngarlė, kaip bebūtų. Šnaiadrai žiūriu į tokius komenadtaadrus kaip “suprasi po xyz metų”, jei kaladbanadtyadsis nė neužadsiadmena, koks gi nušviadtiadmas po tų xyz metų ateina. Čia jokiu būdu netaiadkau asmeadnišadkai ar gelianadčiai, tačiau tokie misadtiški “pateiadsiadniadmai” man priadmena ne tiek supraadtadimą, kiek įpraadtadimą. Ir susiadtaiadkymą su padėadtimi, kad ir kokia ji būtų — nes po xyz metų sunadkoka kažką keisti. Esu kaladbėadjus su “vyresadniais koleadgom” ir visų jų nuoadmoadnės labai įvaiadrios, bet nė vieadnas jokių staiadgaus praadreadgėadjimo paslapadčių nepaadteikė. Tokį straipsnį apie bet ką bet kur galėtų paraadšyti apskriadtai kiekadvieadnas su piršadtais ir klaadviaadtūra. Bet kodėl tada nepaadrašo? Taip, ant VGTU išpiadlama gauadsiai pamazgų, bet konkadreadčiai archiadtekadtūadros fakuladteadtui kriadtiadkos labai pasiadgeaddau, nes “kriadtika” nevaaddinu pasiadbėaddaadvoadjimo su kuradsioadkais per peradtrauadkas ar amžiadnos VGTUvsVDA dviadkoadvos. Straipsnio pavaaddiadniadmas yra KAIP AŠ NEIŠMOKAU ARCHITEKTŪROS, oa0ne KAIP MANĘS NEIŠMOKĖ ARCHITEKTŪROS — nesiadtiadkėadjau per tuos varadgaadnus vieadneadrius metus išmokti staadtyti debesų pilis. Labai stenadgiausi, kad rašadliava neišadsiadruadtuadliotų į mėtyadmąsi puradvais ir kaltų paiešadkas, labai gaila, jei taip pasiadrodė. Man asmeadnišadkai VGTU minuadsai labai nusvėrė pliuadsus – eleadmenadtari situadacija. Mylėjau kai kuriuos dėsadtyadtoadjus, gruadpioadkai geri buvo, kai kurios užduoadtys labai įtraukaddavo, bet galiauadsiai tas gėris paskendo kažadkoadkioj piladkoj laviadnoj nelaadbai aišku ko. Man mazoadchizadmas nėra tapaadtus daradbui ir kūryadbai, ir tikadrai nemaadnau, kad iš du vieadnoaddus proadjekadtus pateiadkuadsių archiadtektų geresadnis yra tas, kuris neva heroadjišadkai kanadkiadnosi. Anekdotai yra anekaddoadtai, oa0ne aksioadmos. Betarpiško sanadtyadkio su kūriadniu, mokymo eskiadzuoti, mąsadtyti ranka taip pat greiadtai kaip ir galva VGTU ir pasiadgeaddau — tas kolonų zuliadniadmas iki skyadlių popieadriuje kaip tik atrodė miradtiadnai net nuo dauadgiaadbuadčių Šeškiadnėje štamadpaadvimo, oa0ką jau kaladbėti apie įdomesadnius proadjekadtus (kurių reiadkia jau vien todėl, kad kiekadviena beproadtiška idėja turi potenadcialo tapti labai suvoadkiamu, nauaddingu ir be to dar ir oriadgiadnaadliu bei graadžiu daiktu. Įvaiadraus plauko peradkūnadkieadmių turime tikadrai pakanadkaadmai). Turėti pasiadrinadkimo gamą yra viena, oa0būti apkrauadtam šešiais aukšadtais konsadpektų su tokiom eiluadtėm kaip „senaddinadtos išvaizaddos plyta yra plyta, kuriai suteikta senaddinadtos plyadtos išvaizda“ (taip, čia tiksli citata) – visai kas kita. Ir tikadrai nesuadprantu, kuo bloadgai yra kvesadtioadnuoti Puntuko svoadrio reikšadminadgumą mokymo progadraadmoje, nes tik per tokius proadceadsus ir duoaddama paspiradtis kažadkoadkiam proadgadreadsui, oa0uniadveadras, galų gale, jau tikadrai ne mokykla. Dirbant ranka piradmame kurse planadšeadtai būna miniadmaadlisadtiški ir daiadlūs, nes reiadkaadlaadviadmai kartu su laiko ir patiradties trūadkumu nelaadbai leiaddžia juos daryti kitoadkius. Nesu mačiusi VDA stuaddentų darbų, tai negaadliu objekadtyadviai veradtinti, bet VGTU vyresadnieji stuaddenadtai ilgaiadniui irgi pamėgsta ir spaladvas, ir komadpiuadteadrius – ir kažadkoaddėl nerodo dideadlio entuadziazmo grįžti prie vatadmano ir rapiaddoadgrafų. Manau, kad proadtinadgiau, nors gal ir ne taip paprasta bei greita būtų mokinti stuaddenadtus kurti graadžius dalyadkus kad ir piladkam moniadtoadriaus ekrane, užuot atimant tokią galiadmybę kaip žaislą iš nekadlusadnaus vaiko. Dėkoju tamsadtai už arguadmenadtuotą nuoadmonę ir kriadtiką, bet, deja, neįtiadkiadnot – aš tikadrai nežiadnau visko apie archiadtekadtūrą, archiadtekadtus ir jų darbo speadciadfiką, ir stenadgiuosi bei tikiuosi žinoti dauadgiau. Bet straipsadnyje ir nepreadtenaddaadvau į tokią visaadžiadnystę. Viso labo norėadjau papaadsaadkoti apie savo metus VGTU archiadtekadtūadros fakuladtete ir pakaladbėti apie dalyadkus, kuriems, mano nuoadmone, tikadrai nėra skiadriama pakanadkaadmai dėmesio.
Autorius Livia, 20-05-2016 22:04
Keep it coming, wrtesri, this is good stuff.
Autorius Lettie, 21-05-2016 01:57
You've hit the ball out the park! Inecrdible!
Autorius Mattie, 21-05-2016 02:09
Times are chgniang for the better if I can get this online!

Komentuoti
  • Venkite necenzūrinių žodžių.
Vardas:
Komentaras:

Apsaugos kodas:* Code

 
< Ankstesnis   Kitas >

reklama